Satsing på idrett

For deg som allerede er aktiv, og kanskje til og med satser for å komme langt innen din idrett, har vi et helt eget fokusområde. Vi i Gympartner drev også med idrett som unge, men har mang en gang tenkt at om vi da visste det vi vet nå kunne mye vært annerledes den dag i dag.

Uansett idrett vil kosthold spille en svært viktig rolle, ja vi kan nesten kalle kostholdet for grunnsteinen. Og hvem skulle vel tro at man trenger styrketrening om man «bare» skal kjøre snowboard? Og ikke minst så vil styrketrening kunne være helt avgjørende i mang en utholdenhetsidrett.

Vi har kompetansen til å hjelpe deg med de delene av din idrett du ikke får hjelp med ellers. Her har du virkelig ingenting å tape, bare mye å vinne!

Facebook